Gudram dārzniekam         

Augļu koku stumbru kaļķošana (balsināšana)

Kā to izdarīt?0
 .